NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis

Kaarsen
De paaskaars is in de kerk het symbool van Christus, die zich het licht der wereld noemt. De paaskaars brandt reeds voordat de kerkgangers de kerk betreden, als teken dat Christus de Gastheer is. Hij verwelkomt zijn gemeente. Aan deze kaars kunnen aan het begin van de dienst de kaarsen op de avondmaalstafel worden aangestoken, soms ook bij de lezenaar als de plaats van verkondiging. Dit gebeurt in stilte of met een lied of spreuk. Een andere mogelijkheid is dat de kaarsen tijdens de eerste psalm of het openingslied worden aangestoken. Kinderen laten zich hierbij graag inschakelen.