NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Persoonlijke voorbereiding


De samenkomst van de gemeente begint in zekere zin al thuis. Het is een beweging van buiten naar binnen en weer van binnen naar buiten. Kerk en wereld zijn verbonden in de vreugden en de zorgen die mee de samenkomst van de gemeente worden binnengedragen, en in de zending en zegen die mee naar buiten gaat. De gemeenteleden bereiden zich voor. Een van de vormen van deze voorbereiding is die van het gebed.

kenmerken van het gebed
- dit gebed helpt de mens het hart te openen en zich te richten op de aanwezigheid van God; het plaatst hem/ haar in de ruimte van de tegenwoordigheid van God;
- het helpt stil te worden en rust te vinden, maakt het eigen leven bewust en brengt tot concentratie, aandacht; - het maakt bewust van de (feest)dag des Heren en nodigt uit om op te gaan naar het huis van God, waardoor men zich voegt in de ruimte van de Kerk in hemel en op aarde, de gemeente van Christus en de gemeenschap der heiligen;
- het verdiept de eigen verantwoordelijkheid voor en toewijding aan de dienst, de lokale kerkgemeenschap en het welzijn van anderen.

tekstvoorbeeld

Gij, die God zijt,
bron van mijn leven - dit is de dag
die Gij gemaakt hebt
als een licht voor alle dagen. Laat mij opgaan naar uw huis en voeg mij samen
met allen die uw Naam bezingen en zich willen oefenen in uw dienst, tot eer van U
en tot heil van deze wereld. Omwille van uw Zoon,
de Verrezene, Jezus Christus. Amen.