NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisPrediking
In de prediking worden woorden uitgesproken, die in dienst staan van het Woord van God. De preek is als toespraak, overweging, uitleg en verkondiging een onderdeel van het grote geheel van de kerkdienst. Naast gebed is heel de eredienst ook prediking, want in alles wat gezegd, gezongen en gedaan wordt, geschiedt de prediking van het Woord Gods. En elke preek is eerst en vooral een liturgische handeling.
De gesproken woorden in de verkondiging van de Schriften zijn, evenals de gedeelde gaven bij de Maaltijd van de Heer, als het ware geladen met de scheppende kracht van Gods aanwezigheid. Wie ze ontvangt, ontvangt wat ermee wordt aangeduid. Het zijn woorden waarin God zijn gemeente wil ontmoeten. Heel het leven is ermee gemoeid. De bijbel laat zien, hoe ooit mensen in hun omstandigheden God hebben ontmoet en van die ontmoeting verslag hebben gedaan in de overgeleverde bijbelteksten. Elke prediker staat voor de vraag hoe de godsontmoeting van ergens en ooit kan worden tot een godsontmoeting van hier en nu. De bijbeltekst fungeert daarbij als ontmoetingsplaats. God spreekt mensen aan en mensen van hier en nu gaan op zoek naar God in de geschiedenis. De prediking staat in dienst van dit goddelijk spreken en menselijk zoeken.