NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
(Orgel)muziek
Het is een gewoonte geworden dat de organist voor de aanvang van de dienst musiceert. Van oorsprong was het de bedoeling dat de gemeente zich onder dit orgelspel kon concentreren en zich in de stilte van het eigen hart kon voorberei den op de dienst. Om deze functie van muziek te accentueren heeft een aantal gemeenten het orgelspel een eigen plaats gegeven tussen welkom, vooroefening en het eigenlijke begin van de dienst. Meestal staat dan op de orde van dienst aangegeven wat de organist gaat spelen. Tijdens de vooroefening kan dit zo nodig worden toegelicht. Op deze wijze wordt de concurrentie vermeden, die soms plaatsvindt tussen het orgelspel en het - ook nodige - gesprek van gemeenteleden onder elkaar. Natuurlijk kunnen naast en in plaats van het orgel andere instrumenten worden bespeeld.