NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Psalmen en Gezangen

voor de Eeredienst der

Nederlandsche Hervormde Kerk

in opdracht van de Algemene Synode der Nederlansche Hervormde Kerk opnieuw verzameld en bewerkt

Aan de Nederlandsche Hervormde Kerk aangeboden door de Algemeene Synode in het Jaar Onzes Heren 1938

De Evangelische Gezangen Compagnie N.V.

Adres: J. Brandt & Zoon Amsterdam-C (Uitgezonderd de begeleidingsbundel werd de Gezangbundel van 1938 altijd samen met de berijmde psalmen gedrukt)

Deze bundel verving de Evangelische Gezangen uit 1807 en de bijbehorende `Vervolgbundel' van 1866 (in totaal 274 gezangen). De nieuwe bundel bevatte de psalmen en enige gezangen in de berijming van 1773, en 306 gezangen. De gezangen zijn geordend volgens het kerkelijk jaar, enkele algemene thema's, doop en avondmaal en een aantal bijzondere tijden. De liederenschat is breed opgezet: vertaalde liederen uit Duitsland (met name het pietisme), Engeland, Frankrijk, Scandinavie en nit eigen land. Verder bevat het boek een aantal liederen nit de vroege kerk, vertaald door G.v.d.Leeuw, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van deze bundel.

Woord vooraf

Index

Alfabetische Index

Lijst van Psalmen en Gezangen die op dezelfde melodie gezongen worden

[Christelijke Gezange eerste helft]

[Christelijke Gezange eerste helft]