NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Vervolgbundel
op de
EVANGELISCHE GEZANGEN

Ingevoerd in hrt jaar 1866 ten voordeele van de Algemeene Fondsen der Nederlandsche Hervormde Kerk

Te Amsterdam.

J. BRANDT en ZOON

Te Haarlem
JOH. ENSCHEDE en ZONEN

Te Groningen
De Erven R.J. SCHIERBEEK
De Erven Wed. M. van HEYNINGEN BOSCH

1884 (de afgebeelde uitgave, samen gedrukt met de Staatsberijming van de Psalmen en een Nieuw Testament)


 

 

VOORBERICHT

Index

Alfabetische Index

[Vervolgbundel Evangelische Gezangen eerste helft]

[VervolgbundelEvangelische Gezangen tweede helft]