NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisIsaac WattsIsaac Watts (1674-1748) is belangrijk in de geschiedenis van Christelijke hymnodie omdat zijn gezangen de weg bereid hebben voor het gangbaar worden van gezangen in gemeentezang in de meeste kerken in de Engelstalige wereld. Voor Watts vormden berijmde psalmen gewoonlijk de gemeentezang zowel in de officiële Kerk van Engeland als in de afgesplitste 'dissenting churches'. Door parapfrasen van de Psalmen in “modern” Engels, opende Watts de deur voor het gebruik van gezangen als gemeentezang. Hij wordt daarom ook wel de 'Vader van het Gezang' genoemd. Isaac Watts was voor het Engelse gezang wat Ambrosius was voor de middeleeuwse Latijnse hymne in de getijden en wat Clement Marot was voor de Franse psalmberijming, en wat Maarten Luther was voor het Duitse koraal. Enige tientallen van zijn gezangen en psalmparafrasen zijn nog in gebruik en wereldwijd is hij nog steeds een van de meest gezongen gezangdichters.

De meeste gezangen van Watts' werde gepubliceerd in twee bundels:

Hymns and Spiritual Songs ( 1707)

Psalms of David Imitated in the Language of the New Testament (1719)

Watts wordt ook gezien als de grondlegger van het kinderlied met de publicatie van Divine and Moral Songs for Children (1715), misschien wel de eerste bundel met liederen speciaal voor kinderen. Deze liederen komen nu erg moralistisch en streng over.

Voorbeelden:

How glorious is our heavenly King,
Who reigns above the sky!
How shall a child presume to sing
His dreadful majesty?

en

Why should I love my sports so well,
So constant at my play,
And lose the thoughts of heaven and hell,
And then forget to pray?

Watts’ hymns waren ongelooflijk successful, zozeer dat midden in de 18e eeuw ze de belangrijkste gezangen werden en voor veel denominaties de overgang markeerden naar psalmen en gezangen, tot ver in de 19e eeuw, zowel in Engeland als de overzeese gebiedsdelen..

In het Liedboek voor de kerken zijn de volgende vertaalde gezangen van Watts te vinden: LB 192, 281, 290, 397, 438


Enige bekende Psalmen en Gezangen van Isaac Watts

Title MH* Meter Type
My Shepherd will supply my need   CM Psalm 23
Jesus shall reign where'er the sun 157 LM Psalm 72 (pt. 2)
O (Our) God, our help in ages past 117 CM Psalm 90 (pt, 1)
Joy to the world! The Lord is come 246 CM Psalm 98 (pt. 2)
From all that dwell below the skies 101 LM Psalm 117
This is the day the Lord hath made 658 CM Psalm 118 (pt, 4)
I'll praise my maker while I've breath 60 888.888 Psalm 146
When I survey the wondrous cross 299 LM Hymn
Alas, and did my Savior bleed 294 CM Hymn
I sing th'Almighty Pow'r of God 152 CM Hymn
Come, we that love the Lord 733 SM Hymn

* MH = Methodist Hymnal, 1989

Watts vestigde een Gezangentraditie

Isaac Watts (1674-1748) had de zowel de visie als de vaardigheid om twee takken van de Christelijke hymnodie te verbinden --parafrasen (vrije weergaven) van Bijbelgedeelten en devotionele poezie--. Deze twee benaderingen pasten bij zijn tweevoedige theorie van gemeentezang:

1. Authentieke lofzang moet niet alleen de woorden van de Bijbel bevatten, maar ook eigentijdse verwoordingen die eruit voortvloeien.

2. Als de Psalms Christelijke eredienst gebruikt worden moeten ze gevuld worden met de Cristelijke boodschap van het Nieuwe Testament.

Watts stelde de norm voor het Engelse gezang en vond vele navolgers. Zowel door zijn gemeentezangleer als door zijn gezangen zelf vormde Watts de gemeentezang van de volgende generaties. Navolgers in deze “Watts School” omvatten:

Joseph Addison (1672-1719)

The Spacious Firmament on High


Philip Doddridge (1702-1751)

O Happy Day That Fixed My Choice
Awake, My Soul, Stretch Every Nerve
Hark! The Glad Sound! The Savior Comes
O Ye Immortal Throng
My God, Thy Table Now is Spread
O Zion, Tune Thy Voice
O God of Bethel, by Whose Hand


Joseph Hart (1712-1768)

Come, Ye Sinners, Poor and Needy


Anne Steele (1716-1768)

Father of Mercies, in Thy Word

 

[ontleend aan Sing with Understanding, Harry Eskew and Hugh McElrath (Nashville: Church Street Press, 2nd edition, 1995)


Kenmerken van de gezangen van Isaac Watts

Watts' gezangen hadden kenmerken die hun stempel drukten op de vorm en inhoud van het Engelse gezang van de volgende generaties.

VORM:

1. Eenvoudig : (a) qua coupletvorm --8.6.8.6; 8.8.8.8, 6.6.8.6; (b) qua woordenschat--overwegend Angelsaxische woorden, met een voorkeur voor éénlettergrepige woorden.
2. Een treffende opening waarin het thema als met een krantenkop neergezet wordt.
3. Veelvoudig gebruik van herhaling en parallelisme, in navolging van structuur principe van de Psalmen.
4. Vaak half-gerijmd met veelvuldig gebruik van vrij rijm of assonantie.
5. Dramatisch in climax, vaak in het laatste couplet.

INHOUD:

1. Veelomvattend in perspectief en cosmisch qua achtergrond. Watts was de "meester van het grootse idee" (een uitdrukking van de hymnoloog Erik Routley): onzag voor de Almacht van God, de grootsheid van de natuur, de grenzenloosheid van de tijd en de ontzagwekkende eeuwigheid.
2. Calvinistisch in theologie: nadruk op de glorie en souvereiniteit van God, de sverwordenheid van de menselijke natuur, de geborgenheid van de uitverkorenen en de effectiviteit van de verzoening door Jesus Christ op het kruis voor de zonden van de wereld.
3. Christocentrisch: De verhoogde en geprezen Christus als centrum van de eredienst.
4. Liturgisch in doel: geinspireerd door de publieke eredienst en gemaakt voor gebruik als gemeentezang.
5. Gegrond in de Heilige Schrift: getrouw de Bijbel weergevend, met gebruik van bijbelse taal, schriftverwijzing en binbelse manier van denken.

Met deze kenmerken was het prototype van het Engelse gezang gevormd.

Isaac Watts kan gekenmerkt worden als dé man die de gemeentezang veranderde. De Wesleys schiepen een type gezang waarin het gevoel een grotere rol ging spelen. Samen vormde dit een gezangrepertoire waar zowel het Evangelische Revival als andere richtingen in de kerk zoals de Oxford Beweging voortbouwden.

 


Engelstalige sites gewijd aan Isaac Watts

The Psalms and Hymns of Isaac Watts

Isaac Watts Collection

Isaac Watts: The Official Biography

Isaac Watts' Psalms (ook:Divine and Moral Songs for Children, 1715 )

Isaac Watts: The FATHER of ENGLISH HYMNODY (gospelcom.net)

DIVINE AND MORAL Songs for CHILDREN, 1715 (Christian Classics Ethereal Library)

Selected Poems by Isaac Watts

A Solemn Address to the Deity by Sir Isaac Watts, with comments by Robert A. Sabin.

250th anniversary of the birth of Isaac Watts

Chapel Music in 18th Century England

Some anecdotal stories about Watts

The Hymns of Isaac Watts, A paper on Isaac Watts read to the University Congregational Society in Cambridge on Sunday, October 17, 1937

What happened in the 18th century.Het standbeeld van Isaac Watts in een park in Southampton, Engeland.

Isaac Watts graf te Bunhill Fields, London, Engeland