Liturgie

Liturgiek

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants


 
Hymnologie
Geschiedenis van de Hymnodie


 
 

Hymnologie

De geschiedenis en het gebruik van gezangen

"HYMNOLOGIE" is de systematische studie van de geschiedenis en het gebruik van gezangen. Hoewel de meeste religieuze tradities gezangen in de eredienst kennen, beperkt deze site zich tot de Joods-Christelijke traditie.