NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwLiturgie in meerdere leefkringen.

Het liedboek 2013 gaat ervan uit dat liturgie zich in het leven op meerdere plaatsen voltrekt:

Eredienst op zon- en feestdagen: liederen en andere zangvormen voor de kerkdienst op zondag(morgen).

Omdat het oecumenisch ordinarium (de hoofddienst) de uitgebreidste gangbare vorm van de zondagse dienst is, is deze als uitgangspunt genomen, door hieruit het een en ander weg te laten is dit ook bruikbaar voor andes vormgegeven diensten.

Overige gemeentevieringen en vieringen in kleine kring: daarbij kan men denken aan getijden (het morgengebed en het avondgebed), maar ook aan materiaal voor de opening of afsluiting van een kerkelijke bijeenkomst door de week, zoals een kerkenraadsvergadering, een werkgroep- of commissievergadering, een gespreksgroep, leerhuis, catechese et cetera.

Pastoraat: niet alleen bijbelteksten kunnen in een pastorale ontmoeting een belangrijke rol vervullen, maar ook liedteksten, gebedsteksten, meditatieve teksten, et cetera.

Meditatie: voor thuis, persoonlijk gebruik of in gezinsverband, zal het nieuwe liedboek materiaal bieden: om de dag te openen of te sluiten, voor gebruik aan tafel, om bijzondere dagen te vieren, zoals een verjaardag, een trouwdag, voor gebruik in meditatievormen, et cetera.

Het gebruik van een liedboek in deze verschillende 'leefkringen' vraagt om diversiteit in vormen. In vorige liedbundels kwam in feite maaréén vorm voor: het strofische lied (verschillende coupletten (strofen) worden op dezelfde melodie gezongen). In het Liedboek 2013 is er een variëteit aan zangvormen: naast de strofische vorm zijn er ook open vormen, zoals beurtzangen, acclamaties, canons en teksten zonder muziek.

 

Het Liedboek is interessant omdat je geconfronteerd wordt met andere vormen van liturgie en spiritualiteit.
Gezien het grote aanbod zal het elke gemeente een keuze maken uit dat aanbod.