NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
De Kerststal

De Kerststal is een beeldende weergave van wat met Kerst gevierd wordt.

De bevolking van de Kerststal
De Kerststal volgt het Kerstverhaal van Lucas (Zie: Lucas2:1-20 ) maar voegt daar vaak elementen uit het Kerstverhaal van Matteus (Zie Matteus2:1-18) aan toe. In de aankleding zijn ook elementen uit de psalmen en de profeten te herkennen.

De personen in de Kerststal: Jozef, Maria, het pasgeboren Christuskind, de Herders (allen uit het Lucasevangelie) en de Wijzen (uit het Matteusevangelie).

De Wijzen
Matteüs zegt in zijn geboorteverhaal alleen dat Wijzen het nieuwgeboren Kind kwamen zoeken. In de traditie zijn dit drie wijzen geworden omdat drie geschenken aangeboden werden: goud, wierook en mirre (zie ook Goud, wierook en mirre). De Wijzen zijn in de traditie koningen geworden omdat de tekst van Matteüs doet denken aan Jesaja 60,3.6: "Volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. ..... Een vloed van kamelen zal u overdekken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen."
Onder invloed van deze tekst (en van psalm 72,10) zijn de Wijzen koningen geworden, die reisden per kameel. In de traditie hebben de drie Wijzen (koningen) namen gekregen: Caspar, Melchior en Balthasar. Zie verder liederen als Wijzen uit het oosten, en Nu zijt wellekome.

De dieren in de kerststal

Schapen komen voor in de Kerstevangelieën, en komen daarom ook voor in de Kerststal.

De Os en de Ezel
De os en de ezel komen niet in de evangelieverhalen voor, maar zijn ontleend aan Jesaja 1:3: 3 Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. Hiermee wordt visueel een oproep tot bekering gegeven.

De duif
Een duif wordt regelmatig aangetroffen in de kerststal, er bovenop of ergens boven de kribbe, dit is een verbeelding van de heilige Geest. (Voor meer over de Duif in de kerstcyclus, klik hier)

Ontstaan van de Kerststal.
Franciscus staat aan de wieg van de Kerststal, hij gebruikte de Kerstatal als een manier om gewone mensen aan te spreken met het Kerstevangelie in een tijd dat 'ketterse' stromingen veel aantrekkingskracht hadden op het volk. Voor meer klik hier.

Naast drie-dimensionale stallen zijn er ook veel twee-dimensionale stallen: schilderingen en gebrandschilderde ramen

Voor Praktisch Theologische aandachtspunten, klik hier.


Zie ook Katholiek Nederland: De Kerststal


Zie ook Wikipedia: Kerststal