NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Apocriefe boeken

De lijst van de boeken van het Oude en Nieuwe Testament wordt de Canon genoemd. De boeken die erin staan worden Canonieke Boeken genoemd.

Rond zowel het Oude als het Nieuwe Testament is een aantal boeken die niet in de Canon terechtgekomen is. Een aantal, de Deuterocanonieke boeken, wordt liturgisch gebruikt door een aantal kerken en komt daarom in oecumenische leesroosters voor.

Deuterocanonieke boeken spelen niet alleen een rol in 'katholieke' kerken, ook in het protestantisme hebben ze een bijzondere positie, bij de 'Statenvertaling' werden zij ook vertaald.

 

Voor het Wikipedia artikel over Apocriefe boeken, klik hier.

Voor het Wikipedia artikel over Nieuw Testamentische Apocriefe boeken, klik hier.

Voor het Wikipedia artikel over Pseudepigrafen, klik hier

De geestelijke stroming van de Gnostiek baseert zich op een deel van de Canonieke boeken, en daarnaast op Apocriefe Boeken

De tekst van de Deuterocanonieke boeken is via De Bijbel Online te vinden.

 

Inleiding 1 Makkabeeën

Inleiding 2 Makkabeeën

Zie ook: Vroeg Christelijke Geschriften

Engelstalig: Christian Bookshelf: Apocrypha