NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwBijbel

De Bijbel bestaat uit:

A. het Oude Testament (de Hebreeuwse Bijbel (het oude testament is vrijwel geheel in het Hebreeuws geschreven, met een paar Aramese hoofdstukken). Er is een oude Griekse versie van het OT: de Septuagint (de Griekse vertaling van zo'n 300 voor Christus)
en
B. Het Griekse Nieuwe Testament.

Voor een samenvatting van Indeling van de Bijbel, Globale Inhoud en hoe de Canon (de lijst die bepaalde welke boeken wel en welke niet in de Bijbel kwamen) tot stand kwam, klik hier.

De Genres die te vinden zijn in de Bijbel

Voor een globale tijdsindeling van de bijbelse tijd, klik hier

Veel algemene informatie over de Bijbel en het ontstaan van de Bijbel is te vinden op de site Rondom de Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap