NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwGODSONTMOETINGEN

Teksten rond Godsontmoetingen in de Bijbel.

Als je in de Bijbel leest over Godsontmoetingen kan dat je oog geven voor je eigen Godsontmoetingen/ervaringen. Sommige zijn heel speciaal, andere veel 'gewoner'en zouden aan je aandacht kunnen ontsnappen.

Godservaringen zijn vaak slecht onder woorden te brengen, bijbelschrijvers gebruiken verwoordingen van eerdere Godservaringen om je op de goede weg te zetten zodat je herkent waar het om gaat. Het zijn geen ooggetuigeverslagen van gewone ervaringen die in gewone woorden herkenbaar doorverteld kunnen worden, maar verwoordingen van buitengewone ervaringen die je een indruk geven, een vermoeden , een aanvoelen, een herkennen, maar niet een plaatje van het gebeuren. Je ziet 'door een spiegel in raadselen' maar dat geeft je wel het verlangen meer te zien en te ervaren.