NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwBijbelinterpretatie (Exegese) "Wat zegt de Bijbel echt"

Wat zegt de Bijbel echt?
Of wat zegt de bijbel mij echt?

Hoe lees ik de bijbel?
Wat zegt dat over wie ik ben?

---------------------------------------------------------

Hoe interpreteren we bijbelverhalen: Voorbeeld: De Kerstverhalen: Geboorte of Incarnatie

____________________________________________

Illustratief: Bijbelteksten rond Hemelvaart.

-Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Handelingen 1:9

-Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Lucas 24:50-51

-Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.' Handelingen 1:10-11

-Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. Marcus 16:19

-Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader. Johannes 16:28

-In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Johannes 14:2

-Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. 1 Timoteüs 3:16

-'Houd me niet vast,' zei Jezus. 'Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.' Johannes 20:17
-Jezus zei: 'Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft.' Johannes 7:33

-Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. Johannes 14:12

-Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? Johannes 6:62

-Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. Handelingen 2:33

---------------------------------------------------
Wat zeggen de teksten over de hemelvaart?
Waar gaan de teksten over?
Wat hebben de teksten jou te zeggen?

----------------------------------------------

Lezen is interpreteren, bijv.

Tekst lezen in onstaanscontekst.

Tekst lezen in culturele eigentijdse contekst

Tekst lezen in eigen persoonlijke contekst

-------------------------------------------------------------

Over het vertalen: Matthijs de Jong Hoofd Vertalen en exegese, Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap: https://debijbel.nl/bericht/hemelvaart-een-feest-van-hoop

Hemelvaart, de feiten en een nieuw soort feestdag: https://www.nieuwwij.nl/opinie/hemelvaart-de-feiten-en-een-nieuw-soort-feestdag/

Slotakkoord en prelude: https://www.pthu.nl/bijbelblog/2021/05/pasen-en-hemelvaart-op-een-dag/

Interpretatie van de Bijbel in de Kerk - RKDocumenten.nl