NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Kaarten bij het Oude Testament

1 Het Heilige Land

2 De uittocht uit Egypte

3 De Scheiding van de 12 stammen

4 Overgang van Rijk van David en Salomo naar het gedeelde rijk.

5 Het Assyrische Rijk

6 Het Nieuw-Babylonische Rijk

7 Hoogtekaart van Israel

8 Het Perzische Rijk

9 Wereld van het Oude Testament

10 Kanaan in de tijd vna het Oude Testament