NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Paulus' schipbreuk tijdens zijn zeereis naar Rome

De schipbreuk wordt beschreven in Handelingen 27

 

In het boek Paulus' zeereis naar Rome. Een reconstructie ( Uitgeverij: Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam, 2000 ISBN 90 253 3396) geeft de auteur Fik Meijer vanuit scheepshistorisch oogpunt een reconstructie van de feiten van het verhaal dat Lucas in het boek Handelingen geeft. (Klik hier voor een samenvatting ervan)

 

Lucas wilde echter geen scheepvaarthistorie schrijven, maar het verhaal van de wonderlijke verbreiding van het evangelie. Ziijn verhaal gaat over die wonderlijke weg die Paulus gaat. Meerdere keren krijgen de dingen in Paulus' leven een andere loop kregen dan hij voorzien had.
Toen hij op weg was naar Damascus, was er die ingrijpende ervaring. Licht brak in in zijn leven. Verblindend licht. Alles wat hij zelf gepland had en op de rail had gezet werd ineens van weinig beland. Het was zelfs ballast geworden, waarvan hij zich moest ontdoen.
Later, toen Paulus op zijn missionaire reis door Klein Azie zijn eigen planning weer wilde volgen, was er opnieuw een ingreep van boven (zoals hij het herkent), in de vorm van een wonderlijke droom, met iemand op de andere kust die riep: Kom over en help ons. Lucas benadrukt gebeurtenissen die Paulus had herkend als vingerwijzingen van God.

Als hij de droom aan boord heeft zegt Paulus niet: Het is maar een droom, hij zegt dat een engel, een boodschapper letterlijk, van God bij hem geweest is. Hij neemt het niet op als iets alledaags, iets gewoons dat je had kunnen verwachten. Hij ziet er meer in.
De droom die Paulus heeft is een gebeuren waarin hem van Godswege gezegd wordt dat die wonderlijke loop van zaken waardoor hij uiteindelijk zich beriep op de keizer en hem op weg naar Rome stuurde meer dan toeval was. God wilde dat gebruiken. En God gebruikt het op meerdere manieren. Zowel onderweg als in Rome gebeurt van alles waardoor het de blijde boodschap mensenlevens verandert.

Een maritiem historicus probeert feiten te reconstrueren, Lucas wil weergeven wat er achter de feiten zit: hoe God werkzaam is in het leven van mensen.