NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Verbeelding
als middel om energie
te verwerven en te delen


Eenvoudige algemene meditatieve oefening om Energie te verwerven en om energie te delen (Heling van anderen)
(afkomstig van Kyriacos C. Markides)

... Sluit je ogen en zit rechtop in een comfortabele houding ... Begin diep en plezierig te ademen. Adem rustig en diep. Concentreer je op je ademhaling. Niets anders trekt je aandacht. Visualiseer jezelf in een witte stralende kring. Als je inademt voel elk deel van je lichaam. Ieder deeltje ademt energie in. Zie je lichaam energie ademen. Voel het. Terwijl je inademt, adem je wit licht in. Terwijl je uitademt, adem je uit wat er aan onzuiverheden aan je aura zijn. Je inademt wit licht. Met elke adem wordt je aura witter en witter. Diepe en comfortabele ademhaling. Voel je hele lichaam ademen. Je ademt niet alleen met je longen en je neusgaten. Je ademt uit elke deeltje en cel van je lichaam. ... Wit licht gaat elk onderdeel van je stoffelijke lichaam binnen ... Wens je huidige persoonlijkheid een goede gezondheid toe. Wens volledige gezondheid voor je grofstoffelijke lichaam, vooer je gevoelens en je gedachten. U wordt steeds witter en witter. Met elke uitademing laat je gaan alle onzuiverheden die vlekken zijn op je witheid. Je voelt met de inademing de energie in je binnendringen, het vitaliseert je. Het is leven-gevende etherische energie. Diepe en comfortabele ademhaling. ... Zoals je zelf ziet ... steeds witter en witter, merk dat deze kamer gevuld is met licht. We zijn allemaal binnen deze lichtgevende kring. Wit licht vervult de kamer, en we zijn allemaal erin. We zijn allemaal wit, en deze witheid vloeit samen met ieder anders witheid. ... Strek je handen naar voren ... Je handen rusten op je knieën en gezicht is naar boven. Visualiseer nu twee ballen van licht, een op je linkerhand en de andere op je rechterhand. Ze hebben beiden een diameter van ongeveer zes centimeter. Twee witte ballen van licht. Voel de warmte van deze ballen van licht. Je voelt de trilling in je handen. Als je energie inademt, wordt deze energie doorgegeven aan deze twee ballen van licht. Voel hun gewicht. Je kunt ze voelen in je handen. Ze zijn concreet geworden. Geef ze nu meer energie. ... Visualiseer nu dat de bal in je rechterhand geleidelijk, heel langzaam, uit je hand loskomt en beweegt in de richting van iemand die je lief is en die je wilt genezen van de een of andere kwaal. Zie deze bal van licht in de richting gaan van die persoon. Deze bal van licht gaat en landt uiteindelijk op het hoofd van die persoon. Zie deze bal van licht nu geleidelijk naar beneden gaan en het hele lichaam vullen van die persoon. Wens volledige gezondheid voor die persoon. Visualiseer dat die persoon wit licht uitstraalt, goede energie, gezondheid. ... Concentreer je nu op de bal die je nog hebt in je hand ... Voel die in je hand. Verplaats deze bal van licht in je linkerhand naar omhoog in de richting van je hart en visualiseer dat dit licht je binnendringt en zich door je hele lichaam verspreidt. Visualiseer jezelf in volle gezondheid, in je lichaam, in je gedachten, in je gevoelens.Visualiseer dat je alleen gezondheid hebt, alleen gezonde gedachten, alleen liefdevolle gevoelens en dat je grofstofelijke lichaam helemaal gezond is. ... Kom na nog een aantal ademhalingen uit je meditatie, in je eigen tempo.

 

In deze meditatieve oefening kan de energiebron (God) ook expliciet een plaats gegeven worden. Dan wordt de oefening minder algemeen, het wordt een vorm van gebedsgenezing waarbij Gods genezende kracht erkend wordt en biddend gericht op iemand.

Voor wie moeite heeft met visualiseren kan de volgende herhalingsoefening (afgeleid van het Jezusgebed, te bidden op de in- en uitademing) ook zijn werk doen.

Heer Jezus Christus Zoon van God, ontferm u over mij
Heer Jezus Christus Zoon van God, ontferm u over N.N.
Heer Jezus Christus Zoon van God, ontferm u over mij

(geruime tijd herhalen)