NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Citaten i.v.m. gebed (1)

Gevoelens richting God - zelfs zonder woorden - zijn al een gebed. Woorden ondersteunen dit gebed en verdiepen soms het gevoel.
- Theofaan de Kluizenaar -

Laat jouw gebed intenser worden op die momenten waarop je aan God denkt, zodat Hij, wanneer jij Hem vergeet, zich jou mag herinneren.
- Marcus de Asceet (woestijnvader) -

Zolang iemand bij zijn oefeningen nog enig doel heeft, wordt hij weer door dit doel gebonden en kan uiteindelijk niet bereiken wat in feite zo gemakkelijk toegankelijk is.
- zenmeester Rinzai -

Abt Macarius zei: "Wanneer we onze gedachten blijven cirkelen rond het leed dat anderen ons aandeden, verliezen we het vermogen om aan God te denken."
- woestijnvaderspreuk -

Met het denken kun je net zo min de ware bron van je wezen bereiken als je door zand te koken rijst kunt krijgen.
- Boeddha -