NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisBritse Hymnody uit de periode vóór Isaac Watts

Voor Isaac Watts zijn Hymns and Spiritual Songs in 1707 publiceerde waren de Engelse kerken (zowel de officiële Kerk van Engeland als de afgescheiden Dissenting Churches) over het geheel genomen gekant tegen het gebruik van gezangen als gemeentezang in de eredienst. Zij stonden alleen het gebrui van berijmde psalmen toe. Watts dichtte zulke psalmparafrasen en gezangen dat de meningen hierover veranderden. Hij werd de norm voor generaties gezangdichters na hem..

Er waren echter al gezangen geschreven in England in de periode van 1550-1700. Dit waren vooral gezangen geschreven voor huiselijk gebruik, niet voor de openbare eredienst. Een aantal mensen is de geschiedenis van de hymnodie ingegaan vanwege de gezangbundels die zij uitgaven in deze periode:

George Wither (1588-1667)
George Herbert (1573-1631)
John Milton (1608-1674)
Samuel Crossman (1624-83)
John Bunyan (1628-88)
Thomas Ken (1637-1711)
Benjamin Keach (b. 1640)
Nahum Tate (1652-1715)


Zie Muziek buiten de officiele Kerk van Engeland in het 18e eeuwse Engeland.

Zie de Engelstalige biografieën van:

Richard Baxter

Phillip Doddridge

John Bunyan