NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwKerkgeschiedenis in zeer grote lijnen
(naar Bruce Shelley's Church History in Plain Language (Kerkgeschiedenis in Eenvoudige Taal):
Voor een iets uitgebreider overzicht, klik hier (Wikipedia)


(30-70 na Christus) De Tijd van Jezus en de Apostelen

De dood en wederopstanding van Christus.
Het Christelijke geloof is geboren en het evangelie van God's genade wordt gepredikt.
(70-312) De Tijd van het Katholieke Christendom

De verspreiding van het Christelijke geloof; martelaarschap van de vroege gelovigen.
Vroege ketterijen kwamen naar boven; de eerste concilies van de kerk en de canonisatie van de schriftteksten.
(312-590) De Tijd van het Christelijke Keizerrijk

Constantijn verordent dat het Christendom de officiële religie van het Romeinse rijk is; Tijd van de grote concilies.
Het Christendom werd een geloof voor de grote massa; begin van het Monasticisme.

(590-1517) De Middeleeuwen

De val van Rome en het Byzantijnse rijk.
Benedictijnse monniken uitgezonden als missionarissen; de paus wordt de "heerser" van de kerk.
De kruistochten: De kerk verovert de wereld maar verliest haar ziel.

(1517-1648) De Tijd van Reformatie

Martin Luther en de protestantse beweging.
Het begin van de kerkgenootschappen - Voorbeelden: Luthers, Gereformeerd, Anabaptistisch en Anglicaans.
Het pausschap verliest zijn macht en invloed.

(1648-1789) De Tijd van Rede en Opleving

Secularisme -- Het verstand wordt god; mensen beginnen de vraag te stellen: "Wie heeft God nodig?"
Oplevingen zoals het Piëtisme, Methodisme en de Grote Opwekking streven er naar om God in het openbare leven te herstellen.

(1789-1914) De Tijd van Vooruitgang

De boodschap van Christus wordt naar verre landen gevoerd, maar het geloof verdwijnt nog verder uit het openbare leven.
Pluralistische en totalitaire samenlevingen zien geen relevantie voor het Christendom.

(1912-heden) De Tijd van Ideologieën…

 

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Religiegeschiedenis.nl

Oudvaders.nl

Kerkvaders (engels)

De Vroege Kerk

Mystici (Mediapastoraat)