NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Beeldhouwkunst.
Van de beeldhouwkunst is alleen datgene teruggevonden, dat in de natuursteen van de bergen van Armenie was uitgevoerd. Daartoe behoren enkele vrijstaande beeldjes. Maar meestal stond ook hier de beeldhouwkunst in dienst van de bouwkunst. Daarvan getuigen de indrukwekkende dorpelwachters aan weerszijden van de paleispoorten. Deze hebben een stierelichaam als symbool van kracht, adelaarsvleugels als symbool van de snelheid en een koningskop als symbool van de wijsheid van de vorst. Zij hebben vijf poten, waardoor bij vooraanzicht twee, bij zij-aanzicht vier poten worden gezien. Zeer naturalistisch en levendig zijn de verhalende reliefs langs de wanden. Het dagelijks leven met zijn strijd, jacht en visserij wordt realistisch uitgebeeld. Primitiever dan de Egyptische reliefs doen zij toch al een poging om tot perspectief te komen. Aan de anatomie wordt veel aandacht besteed. Bekend zijn de prachtige reliefs met leeuwen. De mensfiguren zijn eerst nog plomp en ruw, later worden zij slanker en vrijer, bijna sierlijk.

Zie ook Wikipedia: Mesopotamie

Zie ook: Ancient Mesopotamia