NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Beeldhouwkunst uit de Prehistorie.

Beroemd zijn de beeldjes uit de jonge steentijd (Neolithicum) van naakte vrouwen, waarvan er een paar dozijn verspreid werden gevonden. Men duidt ze wel aan met `Venus'-beeldjes en veronderstelt dat ze magische vruchtbaarheidssymbolen zijn.

Prehistorische vrouwenbeeldjes

Spanje en Frankrijk

Prehistorie uitgediept (Wikipedia)