NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Bouwkunst. De Byzantijnse bouwkunst past voor het eerst de koepel in de kerkbouw toe. Deze werd echter niet, zoals in Rome, op een ronde muur opgetrokken maar op pendentieven, boldriehoeken, die de druk op de zware pijlers overbrengen.

Afbeelding: Koepelgewelf op pendentieven (zie Glossarium van de Bouwkunde)

Van de San Vitale te Ravenna, een centraalbouw op een achthoekig grondplan, wordt de koepel door acht pijlers gedragen.

 

 

 

De koepel van het hoofdbouwwerk van Byzantium, de Aya Sofia,
wordt slechts door vier enorme pijlers gedragen.

Men trachtte daar de centraal- met de axiaalbouw te combineren door aan twee kanten
zuilenrijen tussen de pijlers te plaatsen. De open zijden werden vergroot door twee halve koepels. De hoofdkoepel werd zijn zwaarte ontnomen door deze op een kring van vensters te plaatsen. Het licht-en-ruimte-effect zijn geweldig. Het interieur is met prachtige steensoorten en mozaïeken versierd. De kapitelen zijn zeer fijn decoratief bewerkt. Zij hebben, evenals de abacus, de vorm van een omgekeerde en afgeknotte piramide. In tegenstelling tot de Romeinse koepelgewelven blijft de vorm hier van buitenaf duidelijk zichtbaar. Het exterieur is overigens zeer eenvoudig. Deze door Justinianus in 537 gewijde kerk bleef eeuwenlang een bron van inspiratie voor de christelijke bouwmeester. Nog in de 11de eeuw, bij de bouw van de San Marco te Venetie, bleef de Aya Sofia het ornte grote voorbeeld.