NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Bouwkunst.
MASTABA' s. De oudste bouwwerken zijn te vinden bij Memphis. In de schuine, eenvoudige wanden van deze langwerpige, massieve bouwsels zijn maar twee eenvoudige ingangen te vinden. De mastaba bevat een enkele gang en kapel. Eronder bevindt zich een verborgen schacht naar het graf. Daarin staat de sarkofaag met de verschillende in elkaar passende kisten, in de vorm van een lichaam, welke de mummie bevatten. Zie Mastaba (Wikipedia)

PIRAMIDEN . Koning Zoozer bouwde ca. 2750 v. C. te Sakkara bij Memphis de eerste piramide. Het is een zgn. trappenpiramide, die uit zes telkens kleiner wordende mastaba's opgebouwd. Zijn opvolger bouwde bij Dasjoer een knikpiramide in de vorm van een mastaba met daarop een piramide.
Chefren, Cheops en Mikerinos bouwden omstreeks 2600 v. Chr de grootste van de wel 100 piramiden bij Gizeh ten zuiden van Cairo. Die van Cheops heeft een grondplan van 233 x 233 m en is 145 m hoog. De bakstenen kern is zorgvuldig met gepolijste natuursteen bekleed. Het eigenlijke graf met de vele kostbare geschenken, die aan de dode meegegeven werde, is achter een ingewikkeld gangenstelsel verstopt. De betekenis is meer dan alleen een doelmatige grafbescherming. Een duidelijker symbool van de absolute macht van de farao dan deze door 200000 arbeiders in 25 jaar gebouwde berg is niet denkbaar. Zie Egyptische Pyramide (Wikipedia)
T'E M P E L S . Omstreeks het jaar 2000 v. C. gaat men de graftempels ook in de rotsen uithakken. Achter een zuilenportiek bevindt zich een grote zaal waarvan de zoldering door eenvoudige, in de rots uitgespaarde, zuilen wordt gedragen. Daarachter is het door schijndeuren verborgen graf. Het geheel is rijkelijk met reliefs en schilderwerk versierd. Bekend zijn de graven voor kleinere vorsten te Assoean en BeniHatsan.
Na 1600 v. C. ontplooit de tempelbouw zich pas volkomen. De tempel, welke men altijd graag voor de piramide zette, neemt een telkens grotere plaats in. In Der-el-Bahari zette men de piramide zelfs op het piatte dak van de tempel. De reusachtige tempels staan vrij, midden op het land, aan de rivier of tegen de hoge rotswanden van het dal. Hun strakke, horizontaal gestrekte lijnen contrasteren prachtig met het hoge gebergte.
Voor de tempel werden twee obelisken geplaatst, vierkante stenen zuilen met hieroglyfen bedekt. De tempel zelf is door een dikke muur omsloten. De ingang wordt gemarkeerd door twee hoge pylonen, verzwaarde en verhoogde muurstukken, waarin vlaggemasten konden worden geplaatst. De ruime voorhof is door zuilenhallen omgeven. De enorme zuilen zijn fraai bewerkt. Zij hebben een op de lotusbloem of -knop, palm of papyrus geinspireerd kapiteel. Achter in de tempel vindt men bet heiligdom en de dienstvertrekken. De muren en zuilen daarvan zijn eveneens met hieroglyfen en reliefs bedekt en met sprekende kleuren beschilderd. Bekend zijn de tempels te Karnak, Luxor en Philae. Ook de rotstempels werden groter en vaak, zoals die van Ramses II, met reusachtige beelden versierd.

Zie Egyptische Tempel (Wikipedia)

Zie ook Oude Egypte (Wikipedia)