NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Bouwkunst.
De bouwkunst had geen graniet maar klei ter beschikking. Veel ging daardoor verloren. Maar duurzaamheid word ook niet verlangd. De klei werd vaak niet eens gebakken. Van architraafbouw, zoals in Egypte, kon hier dan ook geen sprake zijn. Noodgedwongen vond men de uit vele kleine steentjes samengestelde gewelfbouw uit. Maar het gewelf bleef smal en zwaar. Voor grote ruimten waren er vele naast elkaar nodig. Op de gewelven word aarde gestort om weer een vlak terras te krijgen. Zo ontstonden de `hangende tuinen van Babylon'.
HET PALEIS en niet de tempel of het graf werd het centrum van de aandacht. Een paleis, zoals van koning Sargon te Chorsabad, lag op een vestingachtig terras, rond grote binnenplaatsen. De tempel was in het paleis opgenomen. Deel daarvan was een hoge toren in de vorm van een trappiramide. De `toren van Babel' moet 160 m hoog zijn geweest.
De Perzen bouwden iets luchtiger. Darius I gebruikte te Susa houten zuilen. Een hoog basement draagt hier een lange, gecanneleerde zuil. Het driedelig kapiteel bestaat uit een bladerkroon met daarboven een vierkant deel met verticale voluten en de voorhelften van twee stieren, die een houten balk op de gezamenlijke rug dragen.

Zie ook: Ancient Mesopotamia