NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Bouwkunst Prehistorie

Naast functionele bouw was er tijdens de prehistorie ook cultische bouw. Het bekendst zijn de bouwsels uit de jonge steentijd (Neolithicum) van de zgn. Megalithcultuur zoals: Menhirs (rechtopstaande stenen waarvan de betekenis niet met zekerheid bekend is), die ofwel apart zijn opgesteld, ofwel in een rij geplaatst (alignements) of in een halve cirkel (cromlechs); grafkelders (dolmen, hunebedden), mogelijk met grote religieuze betekenis; waarschijnlijk tempels, waarvan de belangrijkste Stonehenge (ca. 13 km ten N. van Salisbury) en Avebury zijn. Stonehenge bestaat uit concentrische cirkels van reusachtige stenen met een op de zon georienteerde opbouw. Zie Stonehenge (wikipedia). Zie hunebedden. Zie Hunebed (Wikipedia)

Zie ook: Tijdlijn van de bouwkunst (Wikipedia)