NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Schilderkunst. Van de Griekse schilderkunst is, uitgezonderd die op de vazen, weinig over. In het begin werd waarschijnlijk, evenals in Mesopotamie, zonder plastiek of schaduw te gebruiken, uitsluitend decoratief geschilderd. Polygnotus (ca. 500-ca. 440 v. C.) gebruikte ten tijde van Perikles nog bijna geen perspectief. Maar ook hier worden op den duur alle technische moeilijkheden overwonnen.
Van Zeuxis (ca. 400 v. C.) gaat het verhaal, dat hij zo natuurgetrouw schilderde, dat de vogels naar de druiven op zijn schilderije.n pikten. Hiertegen werd in de aanvang, o.a. door Plato, fel geprotesteerd. Een schilderij was plat, diepte erin brengen was bedrog. Al spoedig echter werd het perspectief van landschap en architectuur ontdekt en geheel beheerst.
In de 4de eeuw werd meer aandacht besteed aan de plastiek, de lichten-schaduwwerking en een helderder kleur.
Men had een monumentale schilderkunst, die zich bezighield met het versieren van wanden van openbare gebouwen in de frescotechniek, en een bescheidener vorm, het beschilderen van het paneel.
De vaasschilderkunst geeft wel geen goed beeld van de vrije schilderkunst, maar is op zichzelf zeer de moeite waard. Op Kreta zijn mooie, levendig en vrij geornamenteerde vazen gevonden, die een Egyptische
invloed verraden. Op het vasteland ontstond een strengere stijl, geometrisch en lineair, die meer rekening met het voorwerp hield. De dier- en mensfiguren hierin zijn eerst nog ondergeschikt. Spoedig echter worden deze belangrijker. De compositie is evenwichtiger en de tekening gevoelig. Met zwarte vernis werden de figuren op de terracottavazen geschilderd. In de Sde eeuw verandert dit. Zij worden dan in het zwart uitgespaard. Tot in de 4de eeuw blijven de stijl en de figuur sober en eenvoudig. Dan gaat men vrijer werken, lichteffecten gebruiken en ingewikkelder componeren. Het hellenisme gebruikt veel relief en ornament, opnieuw door Egypte beinvloed.