NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Schilderkunst.
De schilderkunst der Romeinen kennen wij enigszins door de opgravingen van Herculanum en Pompeji, de in 79 na C. door lava van de Vesuvius bedolven en geconserveerde steden (z, afb. 10). Ook de schilders kopieerden en imiteerden de Grieken in hellenistische trant. Als krijgslieden en ingenieurs hadden zij een grote voorliefde voor historische en architectonische onderwerpen. Als levensgenieters werden door hen ook meer lieflijke en ornamentale schilderingen gewaardeerd. Met het vlak wordt bij decoraties weinig rekening gehouden, het wordt op alle mogelijke manieren doorbroken. Vaak schilderde men een schijnarchitectuur waarachter vergezichten werden gesuggereerd. De aanvankelijk realistischer en levendiger schildertrant wordt al spoedig losser, tot van een impressionisme kan worden gesproken. Het christendom doet deze kunst verstrakken om ze in Byzantium een nieuwe ongekende schittering te geven.

Zie Romeinse Schilderkunst (Wikipedia)