NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 VROEGCHRISTELIJKE KUNST
Het christendom schiep niet onmiddellijk een eigen stijl. Niet alleen tengevolge van de druk waaronder het leven moest, maar ook omdat deze op het innerlijk gerichte godsdienst weinig behoefte had aan uiterlijke vormen. Aanvankelijk neemt het de Romeinse vormen over en voegt daaraan christelijke symbolen toe.

Uiterst langzaam worden de Romeinse tradities door een, meest uit Byzantium komende, christelijke beeldingswijze verdrongen.