NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwTeksten van Jean de Saint-Samson

Tekst Jean de Saint-Samson
Uit: Werken

Liefdevol houd ik me al die tijd met je bezig, op wezenlijke, ongemerkte, naakte en eenvoudige manier, door liefdevolle blikken, zuchten, uitingen, en door eenvoudige gesprekken, eenvoudig en vurig van vorm die me geheel en al meeslepen in m'n lief.

Bewogenheid is niet slechts een liefdevol gesprek, wat op zich een goed soort bezigheid is. Daaruit spruit de bewogenheid voort. Bewogenheid is dus een heftige en vurige liefdesopwelling van geheel het hart en van de geest. daardoor overstijgt de mens schielijk zichzelf en ieder geschapen ding, zich innig met God verenigend in de levendigheid van zijn liefdesuitdrukking. Zo wezenlijk uitgedrukt, overstijgt het alle gevoelige, redelijke, verstandelijke en begrijpelijke liefde. Zo bereikt de mens de eenheid met God door de onstuimigheid van de Geest van God en van zijn eigen geestelijke inspanning. Dit gebeurt niet op willekeurige manier, maar door een plotselinge omvorming van de geest in God. Ik bedoel: de geest overstijgt in zichzelf alle kenbare en verstaanbare liefde in de overvloedige en onuitsprekelijke zoetheid van God zelf, waarin hij vol liefde verzwolgen is.