NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwTeksten van Catarina van Genua

Teksten van Catharina van Genua

Daarom kan ik geen heilige zalig spreken, want het lijkt me een bedorven woord. Ik zie niet dat enige heilige zalig is. Ik zie echter wel dat alle heiligheid en zaligheid die de heiligen bezitten, geheel en al buiten hen is en geheel en al in God. ik kan goedheid noch zaligheid zien in enig schepsel, tenzij wanneer dit schepsel totaal en geheel en al in zichzelf verniet is, en zo verzwolgen in God, dat God alleen in het schepsel blijft en het schepsel in God.

Dit is de zaligheid die de zaligen kunnen hebben en toch hebben zij haar niet. Ik zeg: zij hebben haar voor zover zij verniet zijn in zichzelf en bekleed met God; zij hebben haar niet voor zover zij zich bevinden in hun eigen wezen, zodat iemand van hen kan zeggen: ik ben zalig.

Uit: Werken