NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwTeksten van Thomas van Kempen

Teksten van Thomas van Kempen

Gelukkig de oren die het zachte gefluister van God waarnemen,
maar geen aandacht hebben voor de fluisteringen van deze wereld.

Werkelijk zalig de oren
die niet luisteren naar de stem die daarbuiten klinkt,
maar naar de waarheid die inwendig onderricht.

Gelukkig de ogen die gesloten zijn voor de uiterlijke dingen,
zich met aandacht richten op het innerlijke.

Gelukkig zij die doordringen in het innerlijke
en zich door dagelijkse oefening
meer en meer geschikt maken
om hemelse geheimen te verstaan.
Uit: Boek III, hoofdstuk 1, 3-6

Mijn zoon, laat u toch niet meetronen
door mooie en verleidelijke woorden van mensen:
'Het rijk Gods bestaat niet in woorden maar in kracht'.

Heb aandacht voor mijn woorden
die het hart in vlam zetten en de geest verlichten;
zij leiden u tot diep berouw
en brengen veelvuldige vertroosting.

Lees geschriften nooit om geleerder en wijzer voor de dag te kunnen komen,
doe veel pogingen om uw gebreken totaal te overwinnen;
dat zal een groter winst voor u zijn
dan kennis te hebben van veel moeilijke problemen.

Als gij veel gelezen en ontdekt hebt,
moet gij toch altijd weer tot één Beginsel terugkeren.
Uit: Boek III, hoofdstuk 43, 1-6