NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis






Persoonlijke vormen van gebed en spiritualiteit.

Joods --- Oosters Orthodox --- Westers Katholiek --- Protestant --- vormen van Chr. gebed

Jesus Christus zei "Als je bidt..." niet "Indien je bidt..." De monastieke en spirituele traditie van het Christendom laten er geen twijfel ove bestaan dat gebed een wezenlijk deel in van onze weg naar het heil en van onze persoonlijke geestelijke ontwikkeling. Niet woorden en speculatie maar doen en ervaren leren de mens God kennen. Om frisse lucht binnen te laten moeten je een raam openen; om de heilzame werking van de zon te ondervinden moet je je in de zonneschijn begeven. Geloven komt ookniet vanzelf, zo leert de traditie. Neem nu de Verloren Zoon. Hij vertrok en ging meteen op weg naar zijn vader (Luke 15:20)." Door de praktijk van het gebed zet je een stap op de weg naar God.

De pagina's over de persoonlijke vormen van spiritualiteit beschrijven de ontwikkelde praktijk van de verschillende tradities.