NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwCursus 'kijk op de bijbel'

Verslag

Voor Pasen: naast elkaar gelezen een gedeelte van het lijdensverhaal.
Opvallend: Matteus, Marcus en Lucas (de synoptici 'met dezelfde blik') volgen dezelfde lijn, Johannes heeft zijn eigen tijdsindeling, sommige gebeurtenissen die de 'synoptici' tijdens de aanloop van het lijden vertellen plaatst Johannes veel eerder. De 'synoptici' houden zo te zien de chronologische volgorde aan, Johannes eerder een soort theologische volgorde: Jezus was van het begin af aan de zegevierende Zoon van God, in de chronologische vertelling komt dat niet zo uit, want mensen zagen het ook niet, maar Johannes vertelt 'hoe het eigenlijk was' en niet hoe het leek.

Na Pasen: begonnen naast elkaar te lezen de opstandingsverhalen bij de vier evangelisten. De Opstandingsverhalen tonen net als de geboorteverhalen allerlei verschillen. Hoeveel vrouwen gingen nu eigenlijk naar het graf en wie was er echt het eerste? Moeten de discipelen wachten tot ze Jezus in Galilea ontmoeten of gebeurt het al in Jeruzalem?

Godsontmoeting?
In de bijbel staan allerlei verslagen van Godsontmoetingen. Die zijn eigenlijk niet onder woorden te brengen en worden dan maar verwoord in traditionele religieuze of liturgische bewoordingen (Jes 6) of vertellen juist hoe het niet was (Elia: niet in de donder, niet in de bliksem, de stilte komt er nog het dichtst bij).
De verscheidenheid rond de eerste ontmoetingsverhalen met de verrezen Heer lijken in dezelfde richting te wijzen, de letterlijke overeenkomst in (deel)bewoordingen lijken erop te wijzen dat geput werd uit een beschrijving van wat er gebeurd was maar dat iedere evangelist daar een selectie uit maakt om iets van die overstijgende ervaring weer te geven.

 

De lijdensverhalen van de vier evangelisten naast elkaar

De opstandingsverhalen van de vier evangelisten naast elkaar

Nieuw: op de beginpagina http://noemewv.nl/ is nu ook een Kerkgeschiedenis Tijdlijn te vinden (menu links, onderaan)

 

Nieuwe afspraak

Morgenkring: 22 april 10.00 uur

Avondkring: 22 april 19.30 uur