NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwTijdbalk

 Periode Oude Testament
2000 voor Christus 1700 1400 1250 1050

Tijd van de aartsvaders: Abraham, Isašk en Jakob


Jakobs familie vestigt zich in Egypte: IsraŽl in Egypte Israël in slavernij, uittocht uit Egypte met Mozes Israël in Kanaän, het beloofde land Eerste koningen in Israël, Saul, David en Salomo, bouw van de eerste tempel in Jeruzalem
Periode Nieuwe Testament
920 voor Christus 600 520 300 4 voor Christus - 95 na Christus
Verdeling koninkrijk in Israël en Juda, tijd van de profeten: Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia Verbanning naar Babylon, verwoesting Jeruzalem, Daniël in ballingschap Terugkeer uit ballingschap, herbouw Jeruzalem, tijd van Ezra en Nehemia Periode zonder profeten Tijd van het Nieuwe Testament, geboorte van Jezus, Zijn leven op aarde en de tijd na Zijn dood en opstanding. Periode van de eerste christenen zoals Paulus

2172 Abraham geboren
1882 Jozef als slaaf naar Egypte
1871 Jacob en zijn zoons naar Egypte
1441 uittocht uit Egypte
1250 Josua verovert Kanaan
1020 -928 Eerste Koningen: Saul, David, Salomo
928 - 720 10 stammen weggevoerd naar AssyriŽ
928 - 586 koninkrijk van Judea
586 - 538
  • Babylonische balingschap
  • verwoesting 1e tempel
525 - 332
  • Perzisch en Egyptisch bestuur over Judea
  • Herbouw tempel
332 - 63 Egypte en SyriŽ strijden om kuststrook
175 - 164 Vervolging door Antiochus Epiphanes, koning van SyriŽ
163 Verovering van Jeruzalem herinwijding van de tempel
-63 - +337 Palestina onder Romeins bestuur:
- 14 Keizer Augustus
14 - 37 Keizer Tiberius
37 - 41 Keizer Calligula
41 - 54 Keizer Claudius
54 - 68 Keizer Nero
68 - 69 Galba / Vitellius / Otho
69 - 79 Keizer Vespasianus
79 - 81 Keizer Titus
81 - Keizer Domitianus
26 Pontius Pilatus wordt gouverneur over Judea
-37 - -4 Herodus koning over Palestina
ca -5 Geboorte Jezus (jaar 0 bestaat niet)
-4 - +337 Palestina is een Romeinse provincie
30 kruisiging van Jezus
35 bekering van Paulus
64 Keizer Nero vervolgt Christenen
66 Palestina in opstand tegen Rome
70 verwoesting van de tempel
73 verovering van Qumran en Massada
100 Canon OT vastgesteld door rabbijnen in Jamnia
135 Christendom wordt staatsgodsdienst in Romeinse rijk
140 - 300 geleidelijk ontstaan van de Nieuw-Testamentische Canon
570 geboorte van Mohammed
   

De boeken van het Oude Testament zijn in de vorm waarin wij ze kennen zeer waarschijnlijk grotendeels geschreven na de Babylonische Ballingschap, in de Perzische en deels in de Hellenistische periode (grofweg tussen 500 en 200 v.Chr.). Een groot aantal boeken van het Oude Testament bevat echter materiaal uit oudere perioden: uit de tijd van de ballingschap en van ver daarvoor. Dit oudere materiaal bestaat soms uit schriftelijke bronnen die zijn verwerkt in de latere boeken van het Oude Testament; maar heel vaak bestaat dit materiaal uit ‘oude tradities’ – verhalen, voorstellingen en motieven die afkomstig zijn uit vroege perioden