NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw
De Barmhartige Samaritaan

En zo is er ook de parabel van de barmhartige samaritaan. Het interessante daarvan is dat die gelijkenis op geen enkele
manier antwoord geeft op de vraag die Jezus gesteld heeft. (Voor mij is een van de belangrijkste kenmerken van Jezus'
godheid, dat hij nooit een rechtstreeks antwoord schijnt te geven op een simpele vraag - omdat hij weet dat er geen sim-
pele vragen bestaan. Er zijn menselijke noden, en antwoord geven op de werkelijke en niet de schijnbare vrang, op de
nood en niet op de wens, is een van de dingen die Jezus ver uittilt boven alle indelingrn cn onderscheidingen die wij maken.) De wetgeleerde wil eenvoudigweg weten wie hij moet beminnen. Hij weet dat hij dat moet doen, maar hij wil
precies weten wie tot wat verplicht is, zodat hij geen tijd verspilt met mensen lief te hebben die hij niet hoeft te beminnen.
Jezus' antwoord gaat volledig aan die gestelde vraag voorbij. Hij zegt: 'wel, stel je nou eens een geval voor van iemand die geen enkele reden heeft om wie of wat dan ook lief te hebben.
Stel dat die van jou (of van iemand zoals jij) gaat houden, - trek dan je eigen conclusies. Want dat is de wereld waarin je moet wonen. In een wereld waarin de mensen zijn opgevoed en gevormd door een heel stelsel van verplichtingen rond liefde, kan iedereen wel goede excuses vinden om daar onderuit te komen. Maar stel nu dat iemand die in die samenleving volstrekt geen enkele verplichting heeft om iets te doen, maar dat nu juist wel doet, wel, wat denk je dan te doen?' Heel verwarrend, maar dat is nu juist de kracht van de parabel, je te laten ontsnappen uit de valkuil van je eigen zelf en je eigen verhaal naar een andere reeks van mogelijkheden.

Bijbelgeleerden hebben vaak de tegendraadse vorm van het verhaal benadrukt. Een man valt in de handen van dieven en
is flink toegetakeld. De priester komt langs, maar loopt voorbij, een leviet komt langs, maar loopt ook door. En de mensen weten hoe dit verhaal verder zal gaan, omdat bij hen een driedeling gangbaar is, te weten priesters, levieten en gewone israelieten. Het gehoor verwacht waarschijnlijk een verhaal over hoe gewone israelieten - het zout der aarde - zich gedragen, die immers zoveel aardiger zijn dan priesters en levieten, maar daar is het Jezus helemaal niet om te doen: de volgende persoon die langs komt is niet een gewone israeliet, maar een samaritaan, en daarmee wordt het ineens een stuk moeilijker!
Zo neemt Jezus' verhaal ons op alle mogelijke manieren mee in die nieuwe wereld, waar we moeten beginnen ons voor
te stellen dat de liefde waarin God is geinteresseerd, zonder 'waarom' is, eigenmachtig, vrij op een wijze die in tegenspraak is met alles wat wij gewoonlijk met liefde verbinden. Wij willen liefde uit gewoonte dwangmatig beperken tot de mensen die wij aankunnen. En achter dat verhaal waarmee we ons hier bezighouden, schuilt natuurlijk de ondoorgrondelijk diepe achtergrond van wat Jezus ons wil vertellen over God. En dat is dat Gods liefde niet stoelt op verwantschap, stamgevoelens en sympathie voor mensen die zijn zoals Hij, maar precies is wat het is: Hij is het namelijk, God! En onze eigen groei in de liefde moet een groei worden naar dat onbegrijpelijke, een krachtige groei van compassie jegens de vreemdeling, zonder waarom. 'Is dat een antwoord op uw vraag, wetgeleerde, schriftgeleerde, farizeeer, of wie u ook bent?' Volstrekt niet, het laat je achter met een heleboel andere vragen, die wel veel tijd in beslag zullen nemen - misschien zelfs wel een heel leven - om ontrafeld te worden.