NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Er staat een aantal indringende Godsontmoetingen beschreven in de Bijbel.
De vorige keer hebben we gekeken naar hoe de tijd waarin een bijbelgedeelte tot stand kwam een grote rol speelde: De manier waarop gebeurtenissen onder woorden gebracht zijn is de manier die in die tijd gebruikelijk was, niet de manier die wij nu normaal vinden. Het wereldbeeld van die tijd is het kader waarin het beschreven wordt. De bijbelgedeelten ontstaan (als je de inspiratie menselijk duidt) omdat men vond dat het belangrijk was voor andere om iets van te leren. Catechese/onderwijzing is het doel van veel bijbelgedeelten. De vraag is: Zijn het de samenstellers/schrijvers/redacteurs van het bijbelverhaal die ons aanspreken door middel van dat verhaal of is het uiteindelijk God?

In de Godsontmoetingen gebeurt iets heel elementairs: de confrontatie met de Heilige (gevolg: huiver, vreze, ontzag)

Is de weergave zo tijdgebonden dat het niet meer herkenbaar is? Of herken je als modern mens direct waar het om gaat?

Hieronder een lijstje met belangrijke Godsontmoetingen. Een aantal ervan zullen we nauwkeuriger bekijken.

Genesis 2: Adam en Eva ontmoeten God

Henoch: Gen 5,22: Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters.

Gen 5,24: Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

Sir 49,14 Niemand op aarde is geschapen als Henoch, en ook hij werd van de aarde weggenomen.

Heb 11,5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond.

Verbond met Abram Gen 15

Jacobs worsteling Gen 32: 22-32

Jacob ontmoeting met Esau: Gen 33:10 ‘Nee,’ zei Jakob, ‘als je mij goedgezind bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan, want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God, en toch ontvang je mij welwillend.

Mozes: Brandende Braambos Exodus 3

Mozes ontmoet God onderweg naar Egypte Exodus 4: 24-31

Mozes op de berg Exodus 19-20

Elia 1 Kon 19:1-18

Daniel en de Oude van Dagen: Daniel 7:9-14

Hemelvaart Elia 2 Koningen 2

Verheerlijking op de berg: Mat 17:1-9; Marcus 9:2-13; Lucas 9:28-35

Openbaring 4 etc.