NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Van Mondelingen Overlevering naar Schriftelijke overlevering.

Grote delen van het Oude Testament zijn eerst geruime tijd mondeling overgeleverd voor ze schriftelijk vastgelegd werden.

De boeken van het Oude Testament zijn in de vorm waarin wij ze kennen zeer waarschijnlijk opgeschreven in de tijd na de Babylonische ballingschap. De geschriften van het Oude Testament kregen toen hun definitieve vorm (tussen ca.500 en 200 v.Chr.). Een groot aantal boeken van het Oude Testament bevat echter materiaal uit oudere perioden: uit de tijd van de ballingschap en van ver daarvoor. Dit oudere materiaal bestaat soms uit schriftelijke bronnen die zijn verwerkt in de latere boeken van het Oude Testament; maar heel vaak bestaat dit materiaal uit ‘oude tradities’ – verhalen, voorstellingen en motieven die afkomstig zijn uit vroege perioden.

Waarschijnlijk werden de als heilig beschouwde mondelinge teksten zo opgeschreven. Een aanwijzing daarvoor is dat sommige blokken tekst 'vreemd' in hun contekst staan, dat geen vloeiende overgangen aangebracht zijn.

Soms komt een overlevering meerdere malen voor, bijv. 2 Samuel 24 en 1 Kronieken 21. In het eerste geval lijkt er sprake te kunnen zijn van een oude overlevering (onderscheid tussen het goede en het kwade dat van de 'andere kant' komt wordt nog niet gemaakt) en in 1 Kronieken 21 van een 'eigentijdse' bewerking van na de ballingschap gericht op de opbouw van een nieuwe Joodse gemeenschap rond de tempel in Jeruzalem (Verhaal rond de keuze van de plek van de tempel: Catechetisch doel!).

Voor meer over de voorlopers van de boeken van het Oude Testament en het karakter ervan, klik hier