NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

De brief van Paulus aan Filemon.

Hoewel deze brief maar een enkele pagina lang is, demonstreert deze brief Paulus' vaardigheid als schrijver door de manier, waarop hij het Filemon uiterst moeilijk maakt om niet in te gaan op zijn verzoek betreffende diens slaaf. Al mocht dan de wettelijke positie van Onesimus nog die van een slaaf zijn, zijn werkelijke status voor God was die van een beminde broeder ' zowel in het vlees als in de Heer'.'