NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwDe brief van Paulus aan de Filippenzen

De warmste van de brieven is die aan de Filippenzen. Telkens weer verwijst hij naar de vriendschap met die gemeenschap. Het meest bekend is het tweede hoofdstuk, waarin Paulus welsprekend schrijft over de 'ontlediging' van Christus. Hij aanvaardde het kruis, maar God 'verhief Hem en gaf Hem een naam die boven alle namen is'.' Paulus zag in die ontlediging van Christus een model van wat in zijn eigen leven had plaats gehad. Hij was onberispelijk geweest in zoverre het rechtschapenheid onder de wet gold, maar nu beschouwde hij dit alles als van geen waarde om Christus te kunnen winnen.'