NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

De brief van Paulus aan de Galaten.

Deze brief laat ons Paulus in het defensief zien. Hij is ervan beschuldigd zijn bekeerlingen een verwaterde versie van het christendom voor te houden. Zijn rivalen zullen zeker betoogd hebben dat wanneer God zo'n duizend jaar van het volk van Israel verwacht had dat het de voorschriften van de mozaische wet zou naleven, hoe Paulus dan nu Gods volk in Galatie zou kunnen vertellen daar afstand van te nemen. Paulus betoogt vaardig vanuit zijn eigen verleden, vanuit theologische beginselen en vanuit het zedelijk leven. Wanneer hij over zijn eigen verleden spreekt, vermeldt hij in het kort zijn bekering. Hij beroept er zich zonder meer op dat God hem zijn Zoon geopenbaard heeft en dat nu niet zozeer Paulus als wel Christus in hem leeft.