NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Paulus' Reizen


Het woord 'reis' past op verschillende manieren bij het leven en de spiritualiteit van Paulus. Hij maakt een bekeringsreis, die hem van de starre levenswijze als farizeeer, via zijn bekering, naar de jaren van groeiend geloof brengt, en dan onderneemt hij lange reizen voor zijn missionaire activiteit en geloofsonderricht. De laatste etappe van zijn reis komt het duidelijkst naar voren in de pastorale brieven aan Timoteus en Titus, waarin hij de wijsheid van het leiderschap doorgeeft, die hij zich tijdens zijn leven had verworven.

In de traditie is sprake van drie missiereizen, inspannende reizen voorzeker, maar niettemin een onderdeel van een enkele reis in de geest. Hij begeeft zich niet op weg met een reisplan in z'n hoofd en met een bepaalde bestemming of met een vast tijdschema, waarbinnen hij zijn reizen moest afmaken. Hij gaat van de ene plaats naar de andere, houdt zich in sommige steden, zoals in Korinte een aanzienlijke tijd op, en vertrekt weer wanneer hij zich daartoe door de Geest voelt aangezet. Men schat dat hij in totaal wel zo'n 50 000 km gereisd heeft.
Paulus cultiveert een 'reismentaliteit' terwijl hij de spiritualiteit en het bestuur van de gemeenten tot ontwikkeling brengt, waarbij hij schriftelijk met hen contact houdt. Zijn brieven zijn vol dankbaarheid om alles wat zij volbracht hebben, van waardering voor de vorderingen die zij maken, en van bemoediging voor het volgende stadium van hun omvorming tot gemeenten die geheel en al op Christus zijn afgestemd.
Het is echt de moeite waard om die 'reismentaliteit' zich te laten spiegelen in ons eigen leven en in onze pogingen om voortgang te maken in het geloof.