NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwDe brief van Paulus aan de Romeinen

De brief aan de Romeinen, de langste en de eerste in de collectie van het nieuwe testament, werd geschreven als voorbereiding op een pastoraal bezoek. De romeinse christenen werden hoogst waararhijnlijk gedomineerd door voormalige joden, waarvan er velen wantrouwig stonden tegenover Paulus, wiens zending de heidense volken had gegolden. Zij hadden slechte herinneringen aan zijn activiteit als hun vervolger in zijn vroegere dagen. In deze brief zet Paulus daarom zijn theologie uiteen, in het bijzonder zijn opvatting over de relatie tussen de mozaische wet en Christus, en hij eindigt met een lijst van vrienden en medewerkers, van wie hij hoopte dat zij voor hem zouden instaan als voor iemand die trouw is aan Gods genade.