NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwBrief van Paulus aan de Tessalonicenzen

We beginnen met de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen, die gewoonlijk gedateerd wordt rond het jaar 50 van onze jaartelling, wat het werkje tot het eerstgeschreven boek van het nieuwe testament maakt. En daarmee heeft 'Paulus' weer het eerst geschreven woord van het nieuwe testament!

Wanneer we de vier pagina's van deze brief doorlezen, dan realiseren we ons dat voor Paulus het persoonlijk bezoek de hoogste prioriteit van zijn apostolaat was. Was dit onmogelijk dan placht hij zijn afgevaardigde te sturen, in dit geval Timoteus. Pas als derde mogelijkheid schreef hij een brief. Dit was iets nieuws voor hem en het hield een risico in. Om dat te verkleinen gaf hij opdracht (de enige in deze brief) om de brief aan de gehele gemeenschap voor te lezen. (1 Tess. 5,27)

Het experiment had blijkbaar succes, want dit is de eerste van een serie brieven geworden, die gedurende de volgende tien jaar geschreven werden. Wanneer we informatie zoeken over Paulus zelf, dan vinden we die in hoofdstuk 2. In Filippi heeft hij vervolging doorstaan, dag en nacht heeft hij gewerkt om de gemeenschap niet tot last te zijn, hij heeft zich eerlijk en toegewijd gedragen, in tegenstelling tot de rondreizende dwaalleraars, wct wie vijanden hem vergeleken.