NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Ikonen

Ikonen zijn afbeeldingen. De vraag was: mag dat of niet

Ikonen kennen een lange geschiedenis die inzicht geeft in hun kenmerken

Ikonen maken deel uit van de Oosters Orthodoxe liturgie en devotie

Ikonen worden volgens traditionele regels biddend vervaardigd.

Ikonen hebben een eigen techniek

Ikonen: Veelgestelde vragen

Hier een aantal ikonen:

Petrus Ikonen

ikoon van de Triniteit, Andrei Rublev, 14e-15e eeuw

Johannes de Doper, Russisch 15e eeuw

Moeder Gods, Russisch 14e eeuw

Opdracht in de tempel, Russisch 16e eeuw

Annunciatie, Russisch 12e eeuw

De kruisiging, Russisch 17e eeuw

Nederdaling v.d. H. Geest, Russisch 16e eeuw

Apostel Paulus, Russisch 17e eeuw

Sint Joris, Russisch 16e eeuw

Ontslapen van de moeder Gods, Russisch 16e eeuw

De triniteit, Russisch 18e eeuw

De aartsengel Michaël, Russisch 17e eeuw

De voorbede van de H. Maagd, Russisch 15e eeuw

Moeder Gods, Russisch 13e eeuw

Bezoek van de engelen (of drieëenheid) aan Abraham

Jezus en zijn vriend, ikoon uit Taizé

ikonencollage van ikonen en kruiswoorden