NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Gebedsgenezing

De vroege kerk maakte reclame met de grotere effectiviteit van Christelijke gebedsgenezing (blijvend) dan van heidense gebedsgenezing (tot de deur).

In het Nieuwe Testament en in vroegkerkelijke geschriften komt gebedsgenezing veel voor.

In de 20e eeuw was er een opleving van de aandacht voor gebedsgenezing.

Op het internet is veel te vinden over gebedsgenezing, bijv. via

http://www.gebedsgenezing.nl

Gebedsgenezing wordt ook wel gezien als een Godgegeven algemene mogelijkheid om energie te kanaliseren. Meditatieve oefeningen kunnen daarbij helpen, bijv.

Verbeelding als meditatieve vorm bij heling

over specifieke vormen van gebedsgenezing, zoals bevrijding van invloeden, is ook van alles te vinden op het internet, bijv.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Exorcisme

De Anglicaanse Diocese of Worcester heeft aparte Deliverance pagina's

http://www.cofe-worcester.org.uk/work_of_the_diocese/chaplaincy_deliverance.php