De Voor-Christelijke Achtergrond

Eerste Eeuw
Jezus,
Paulus,
Nero,
Clemens,
Vervolgingen onder Nero en Domitianus,
Synode van Jamnia

Tweede Eeuw
Vervolging onder Trajanus, Hadrianus, en Marcus Aurelius;
Ignatius van Antiochie,
Symeon,
Marcion,
Quadratus,
Aristides,
Bar-Cocheba,
Justinus Martyr,
Aristo van Pella,
 Polycarpus,
Montanus,
Claudius Apollinaris,
Melito van Sardis,
Tertullianus,
Irenaeus,
Victor van Rome,
Polycrates,
Clemens van Alexandrie

Derde Eeuw
Vervolging onder Septimius Severus, Decius, en 
Valerianus;
Origenes, 
Callistus, 
Hippolytus,
Dionysius, 
Cyprianus, 
Stefanus van Rome, 
Paulus van Samosata, 
Diocletianus,
de Apostolische Constituties

Vierde Eeuw (Deel I)
Vervolging onder Diocletianus; 
Het cuncilie van Elvira,
Albanus,
Lucianus van Antioch, 
Constantinus, 
het Edict vanf Milaan, 
Alexander van Alexandrie,
Arius, 
Eusebius van Nicomedia, 
Eerste Oecumenische Concilie (Nicea), 
Eusebius van Caesarea, 
Athanasius, 
Marcellus van Ancyra, 
Julius van Rome,
Concilie van Antiochie, 
Concilie van Sardica, 
Cyrillus van Jeruzalem

Vierde Eeuw (Deel II)
Concilies van Sirmium, 
Hilarius van Poitiers, 
Concilie van Arles, 
Concilie van Milaan, 
Liberius van Rome, 
De Godslastering van Hosius, 
Anomoeans, 
Pneumatomachi, 
Aetius, 
Basilius van Ancyra, 
Wedijverende Concilies te Rimini en Seleucia, 
Hieronimus, 
Julianus Apostatus, 
Meletius en Paulinus, 
Damasus, 
Basilius de Grote,
Gregorius Nazianzus, 
Gregorius van Nyssa, 
Epiphanius, 
de Lange Broers, 
Tweede Oecumenische Concilie (Constantinopel), 
Siricius, 
Symeon Stylitus, 
Theodorus Mopsuestia, 
Concilie van Carthago, 
Augustinus van Hippo, 
Johannus Chrysostomos

Vijfde Eeuw
Augustinus van Hippo, 
Johannes Chrysostomos, 
de Synode van de Eik, 
Alaric verwoest Rome, 
Johannus Cassianus, 
Pelagius, 
Cyrillius van Alexandrie, 
Theodorus van Mopsuestia, 
Hieronimus, 
Theodoret, 
Celestine, 
Nestorius, 
De Twaalf Anathemas,
Derde Oecumenische Concilie (Ephese), 
Vincent van Lerins, 
Leo de Grote, 
Dioscorus, 
Eutyches,
Het Roversconcilie, 
Vierde Oecumenische Concilie (Chalcedon), 
Attila de Hun, 
Het einde van het Romeinse Rijk in het Westen, 
Peter de Volder, 
Acacius, 
Het Henoticon, 
Gelasius

Zesde Eeuw
Severus,
Julianus van Helicarnassus,
Johannes Grammaticus,
Bourgondiers veroordelen het Arianisme,
Justinus, 
schisme over het Henoticon eindigt, 
Hormisdas,
slachting van Christenen in Yemen,
Boethius,
Dionysios Exiguus,
Justinianus,
Benedictus, 
Concilie van Orange,
Sabbas,
Hagia Sophia,
Pseudo-Dionysius,
Leontius van Jerusalem,
Evagrius,
Agapetus bezoekt Constantinopel,
Cassiodorus, 
Dionysius Exiguus, 
de Veroordeling van Origenes,
pest,
Johannes Scholasticus, 
Vigilius,
het Gothische koningkrijk in Italy verslagen,
Vijfde Oecumenische Concilie (Constantinopel),
de Suevis veroordelen het Arianisme,
Columba van Iona,
Lombardische invasie in Italy,
Avar invasie, 
Persische invasie, 
Jacob Baradaeus, 
Maximus Confessor (geboren),
Columbanus,
Visigothen veroordelen het Arianisme,
Concilie van Toledo (en de filioque),
Johannes van Biclar,
Gregorius de Grote, 
Augustinus van Canterbury

Zevende Eeuw
Augustinus van Canterbury, 
de Perzen veroveren Jeruzalem en nemen het 'ware kruis', 
Heraclius,
Sergios,
Honorius, 
dood vanMohammed,
Isidorus van Sevilla,
Sophronius,
laatste Ariaanse koning van de Lombarden,
Aidan van Lindisfarne,
de Ekthesis,
Johannes Climacus,
verwoesting van de bibliotheek in Alexandria,
concilie te Rome (649),
Maximus Confessor, 
de Arabische verovering, 
de Synode van Whitby,
Wilfrid,
Credo van Athanasius,
Benedict Biscop,
het Zesde Oecumenische Concilie (Constantinopel), 
Maroniten,
Willibrord,
Quinisext Concilie

Achtste Eeuw
Arabische verovering van Spanje,
Coelfrith,
Bonifatius, 
Pauliciers,
Leo de Isaurier, 
Iconoclasme,
Johannes Damascenus, 
Beda Venerabilis, 
de slag bij Tours, 
de Khazaren,
Constantinus Copronymus,
Het Geschenk van Constantinus, 
concilie van Gentily,
synode van Cealchythe,
Keizerin Irene,
de gedwongen bekering van de Saksen,
Zevende Oecumenische Concilie (Nicea), 
de synode van Frankfort

Negende Eeuw
Karel de Grote, 
Alcuinus,
Theodorus Studites,
het cuncilie van Aken, 
Nicephorus,
de Universiteit van Constantinopel,
het Synodicon van de Orthodoxie, 
Gottschalk van Orbais,
vervolging in Spanje,
Photius, 
Pseudo-Isidorische Decreten,
Nicholas I,
Cyrillus en Methodius,
Johannes Scotus Erigena,
Bekering van Bulgarije,
Ratramnus, 
Radbertus, 
Hincmar van Reims, 
De Berg Athos,
de Synod horrenda

Tiende Eeuw
Cluny, 
het Bulgaarse patriarchaat, 
Koning Wencelaus van Bohemie,
de Magyars verslagen,
verscheidene slechte pausen, 
invloed in Denemarken,
in Noorwegen,
in Polen,
in Hongarije,
de Wendishe Revolte,
Adalbert van Praag,
de bekering van Rusland,
Olaf Tryggvason,
invloed in Zweden

Elfde Eeuw
Leningrad Codex,
het filioque voor het eerst toegevoegd aan het credo in Rome, 
Alexius d Studiet,
Phoundagiagitai,
Koning Stephen van Hungary,
vervolging onder Kalief Hakim,
Michael Psellus,
de investituur strijd, 
Berengar van Tours,
het grote Oost-West Schisma, 
Michael Cerularius, 
Jaroslav de Wijze,
weer een Slavische opstand,
de Normandische Overwinning, 
Christendom opgelegd in Zweden,
Manzikert,
Hildebrand, 
Hendrik IV,
Johannes Italos,
Constantinus de Afrikaan,
Anselmus,
Christodoulos,
de Eerste Kruistocht, 
de Cistercianen

Twaalfde Eeuw
Basilius de Bogomil,
Het Heilige Vuur in Jerusalem,
de Tempeliers,
Cyrillus Philiotes,
Concordaat van Worms,
Otto van Bamburg,
Gratianus's Decretum,
Constantinus Chrysomallos,
Petrus Abelardus,
Bernard van Clairvaux,
de Tweede Kruistocht,
Kruistocht tegen de Polabische Slaven ,
Petrus Lombardus,
Synode van Blachernae,
Synode over Johannes 14.28,
Kathaars concilie in Languedoc,
Thomas à Becket,
Euphronsyne van Polotsk,
Joachim van Fiore,
bloedbad in Constantinopel,
Johannes van Novgorod,
Saladin,
de Derde Kruistocht,
Richard Leeuwenhart,
Ridders van de Duitse Orde ,
Theodorus Balsamon,
de Kruistocht van Livonia,
Michael Glykas

Dertiende Eeuw
Kruisvaarders vernietigen Constantinople (Vierde Kruisvaart), 
Stephen Langton, 
het Vierde Lateraans Concilie,
Franciscus van Assisi,
Dominicus,
De Heilige Sava,
Synodicon van de Heilige Geest,
Pauselijke Inquisition,
Alexander Nevsky,
Mongolen,
Thomas Aquinas, 
Bonaventura, 
concilie van Lyons,
concilie van 1285,
De Heilige Timofey,
Dante,
Johannes Duns Scotus

Veertiende
Unum Sanctum, 
de Babylonische Ballingschap van het Pausdom,
Sergius van Radonezh, 
Gregorius Palamas, 
de Pest, 
Servisch patriarchaat, 
Concilie van de Heilige Sophia, 
Concilie van Blachernae, 
Schisme van het Pausdom,
slag bij Kulikova, 
Johannes Wyclif,
bekering van Litauwen

Vijftiende Eeuw
de synode van Piza, 
Johannes Huss, 
het cuncilie van Bazel, 
concilie van Constance,
Jeane d'Arc, 
het concilie van Florence, 
de drukpers, 
de val van Constantinopel,
de Judaizerende ketterij, 
Marsilio Ficino,
de eerste Tsaren van Rusland,
de Spaanse Inquisitie,
Aartsbisschop Gennadi, 
Abt Joseph, 
Rodrigo Borgia, 
de nieuwe wereld

Zestiende Eeuw
Niet-bezitters, 
Nils Sorsky, 
Johannes Reuchlin, 
Erasmus, 
Martin Luther, 
"Complutensian Polyglot", 
Septuagint editie van Aldus Manutius (Venetie 1518), 
de rijksdag van Worms, 
Hendrik VIII, 
Suleiman's Beleg van Wenen, 
de eerste complete Engelse Bijbel gedrukt, 
Calvijn, 
de Jezuieten, 
de Romeinse Inquisitie, 
het cuncilie van Trente, Mary Tudor, 
de Vrede van Augsburg,
de Geneefse Bijbel, 
de 'Bishop's Bible', 
Ivan de Vreselijke, 
de Salg bij Lepanto, 
de Bartholomeusnacht,
Ostrozhsky of Ostrong Bijbel, 
Gregoriaanse Kalender, 
Sixtijnse Septuagint, 
Russisch Patriarchaat,
Brest-Litovsk, 
het Edict vanf Nantes, 
Basilius van Mangazeya

Zeventiende Eeuw
Tachtigjarige oorlog
Synode van Dordrecht
D
ouay-Rheims Bijbel,
de King James Bible, 
de Thirty Years War, 
Philaret van Moscou, 
Josaphat Kuntsevich, 
Textus Receptus, 
Codex Alexandrinus, 
Hugenoten, 
Cyril Lukaris, 
de Engelse Burgeroorlog, 
Concilie van Jerusalem, 
Concilie van Jassy, 
Peter van Moghila, 
Nikon, 
Peter de Grote, 
laatste Turkse belegering van Wenen, 
Edict van Nantes herroepen, 
bevrijding van Hongarije, 
The Glorious Revolution 

Achttiende Eeuw
Unigenitus
Patriarchaat van Moscou afgeschaft, 
Melkites, 
Gregoriaanse kalender, 
Paissy Velichkovshy, 
Jesuits suppressed, 
Kosmas de Aetoliaan, 
de Philokalia

Negentiende Eeuw
Alexis Khomiakov, 
Nikita de Albanier,
Seraphim van Sarov, 
Kollyvades, 
Johannes van Kronstadt,
bevrijding van Griekenland van de Turkse heerschappij, 
Marquis de Custine, 
de encyklieken van de Oosterse Patriarchen, 
de Krimoorlog, 
Onbevlekte Ontvangenis, 
Eerste Vaticaanse Concilie, 
Westcott en Hort,
The Way of a Pilgrim
Theophanus de Kluisenaar, 
Leo XIII

Twintigste Eeuw
Gregoriaanse kalender, 
vervolging van de Russische kerk, 
Teede Wereld, 
Tweede Vaticaans Concilie, 
de 'omarming van de vrede'.

Enige verwijzingen

Kaarten*

Een kaart bij de eerste vier eeuwen

De PatriarchatenCirca 451

Romeins Syrie, Mesopotamie, Arabie, en Judea

*Om de kaart geheel te zien in Internet Explorer, plaats de cursor op de kaart en klik op het ikoontje dat rechtsonder verschijnt.


  setstats 1