NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 EGYPTE
De kunst van Egypte werkte voor religie en staat. Daarbij werden dezelfde vormen gebruikt. Een grote eenheid van denken schiep hier de eerste en grootste stijl.
Ook het landschap had daarop zijn invloed. Gr:ootse vormen vroegen om een grootse kunst. De rotsen leverden het onvergankelijke graniet voor de duurzame kunstwerken van geweldige afmetingen. Deze kunst eiste berekening en bedachtzaamheid en kon niet in een vlaag van emoties verwerkelijkt worden. Niet het gevoel maar het verstand gaf leiding aan de vormgeving. Het resultaat is een weloverwogen systematische en gestileerde kunst. Het is alsof de regelmaat waarmee de Nijl overstroomt ook de kunst zijn ritme gaf.

Bouwkunst van het Oude Egypte
Beeldhouwkunst van het Oude Egypte
Schilderkunst van het Oude Egypte