NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 GRIEKENLAND
In Griekenland waren de voorwaarden voor de opbouw van een cultuur wel bijzonder gunstig. Vruchtbare hoogvlakten en dalen gaven rijke oogsten. De zee en de hoge gebergten beveiligden het land tegen invallers. De vele natuurlijke havens en de grote archipel bevorderden de handel en het contact met de culturen van overzee. Het is niet toevallig dat op de voorpost Kreta, gelijktijdig met Egypte en Mesopotamie, de eerste Griekse kunst ontstond. Maar hoeveel milder dan in Egypte en Mesopotamie zijn in Griekenland bet klimaat en bet landschap, maar ook de religie en de staatsvorm.
Reeds 3000 jaar v. C. was er op Kreta een verfijnd primitieve cultuur. Maar de grote en snelle ontwikkeling van de Griekse kunst begon pas na 800 v. C. Het hoogtepunt werd bereikt in de Sde eeuw, de eeuw van Perikles. Als de grote tijd der Grieken voorbij is, ontneemt de Macedonier Alexander de Grote hun de vrijheid, maar geeft de Griekse cultuur tegelijkertijd enorme spreiding, de periode van het Hellenisme. De in Griekenland, Italie en het hele Middellandse-Zeegebied teruggevonden kunstwerken oefenden grote invloed uit op de latere Europese kunst.

Bouwkunst van Griekenland in de Oudheid
Beeldhouwkunst van Griekenland in de Oudheid
Schilderkunst van Griekenland in de Oudheid