NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 Schilderkunst.
De schilderkunst is in de prehistorie al te zien in twee vormen:

1. DE VRIJE SCHILDERKUNST van de jagers in het oudstenen tijdperk (Paleolithicum), voornamelijk in lijnen waarvan het hoogtepunt het best is vertegenwoordigd in de beroemde grot van Altamira in N.-Spanje met prachtige voorstellingen van buffels en ander wild in rode, zwarte en gele kleuren. Deze schilderingen hadden kennelijk geen decoratieve functie, want ze zijn niet in de woonruimte, maar op moeilijk bereikbare plaatsen aangebracht; waarschijnlijk hadden zij een magisch karakter en moesten zij de jager macht geven over de begeerde afgebeelde buit. Theorieen over evolutie van de schilderkunst kwamen in een ander daglicht te staan als deze in 1879 door abbe Breuil gevonden diertekeningen vergeleken worden met die van 20e eeuwse kunstenaars.

2. DE GEBONDEN SCHILDERKUNST, die te vinden is in de kunstige decoraties van voorwerpen uit het nieuw stenen tijdperk. De lijnen die hier gebruikt werden zijn geometrisch en blijven ondergeschikt aan de vormen van het voorwerp. Bekend is de La Tene-kunst der Kelten (ca. 400 v. C.-50 n. C.) met haar grillige en fantastische vormen en motieven, waarvan het fijne lijnen- en kieurenspel zeer gestileerd en zeker niet naturalistisch is.